Ски сервис – Nomad

Ски сервис

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ


Нанесување на восок 600 ден.
Голем сервис скии 1800 ден.
Голем сервис борд 2000 ден.
Бушење скии 1200 ден.
Мал сервис 1200 ден.
Острење на кантови 600 ден.
Лепење скии/борд 2500 ден.
Голем макс сервис 2500 ден.