Snowboard сервис – Nomad

Snowboard сервис

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ


Мал сервис 1200 ден.
Нанесување на восок 600 ден.
Острење на кантови 500 ден.
Лепење 2500 ден.
Голем макс сервис 2500 ден.
Вградување на везови 700 ден.